advertise

درباره ما

درباره ما

درباره آموزه های توانمند سازی زنان توسط فاطمه پیوسی

درباره آموزه های توانمند سازی زنان  توسط فاطمه پیوسی

ما بر این باوریم زنان نیاز دارند شنیده شوند و ما نه تنها می‌خواهیم که حرف‌هایشان را بشنویم، بلکه صدایشان را به گوش همه خواهیم رساند. اکنون حدود ۱۰ ماه است با قدرت و افتخار قدم در این عرصه گذاشتیم تا علاوه بر یاری بانوان عزیز کشورمان در راستای قدرتمند شدن این باور را به سراسر دنیا منتقل کنیم.ما مخالف شعار دادن‏‌های مصنوعی هستیم، از اقدامات استراتژیک برای ترویج توازن بانوان حمایت کرده و در این راستا مصمم هستیم.

ابعاد توانمندسازی زنان

توانمندسازی اجتماعی

توانمندسازی روانی

توانمندسازی اقتصادی

توانمندسازی روانی

ما باور داریم که برابری جنسیتی، حقوق زنان، آموزش زنان و دختران در سراسر جهان و توانمندسازی آنها در جهت ایجاد ارزش مشترک برای کسب‌و‏کارمان و جامعه ضروری است. ما باور داریم که شیوه‌های متفاوت تفکر، مکمل یکدیگرند و منجر به اتخاذ تصمیم‌های بهتری می‌شوند. به عبارت دیگر، توازن جنسیتی به کسب‏‌‌و‏کار معنا می‏‌بخشد.بنابراین ضروری است که از افزایش حضور و سهیم شدن زنان در زنجیره ارزش به شیوه‏‌ای پایا حمایت کنیم.در تلاش برای غلبه بر برخی چالش‏‌های پیش روی زنان نظیر منابع مالی محدود، شکاف‏‌های دانشی و دسترسی به اعتبار و وام، طرح‏‌های ابتکاری متعددی برای ارتقای آموزش و بهبود حرفه‌‏ای زنان، هم‎راستا با اهداف توسعه‏‌ای هزاره جدید سازمان ملل، توسعه داده‌‏ایم.